Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 

Webbyt Hoolekogu
Webbyt
Webbyt
Protokollid
Webbyt
Webbyt Huviringid
Webbyt
Webbyt Menüü
Webbyt
Webbyt Dokumendid
Webbyt
Webbyt Seadusandlus
Webbyt
Webbyt Lapse tervis
Webbyt
Webbyt Arenguvestlus
Webbyt
Webbyt Lasteaialeht

Juuli 2020
Tagasi  Edasi


Hoolekogu

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

Hoolekogu ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse
arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu 
koosseisu ühe kuni kaks esindajat. Lisaks neile nimetab vallavalitsus hoolekogu
koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele.

Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks
ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Saaremaa valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huikooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord: https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002


Lasteaia hoolekogu 2019/2020 õppeaastal
 

Karle Aksalu

Tõrukeste rühma esindaja; hoolegu esimees

karleaksalu@gmail.com

Annika Vestel

Käbikeste rühma esindaja

annikavestel1@gmail.com

Riina Voog

Urvakeste rühma esindaja

riina_kaasik@hotmail.com

Liivia Nahkur

Pähklikeste rühma esindaja

liivia.nahkur@gmail.com

Sirje Juhkam

Õpetajate esindaja

juhkamsirje@gmail.com

Maiu Raun

Pidaja esindaja

maiu.raun@saaremaavald.ee

 

 
Web2