Lapsevanemale

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.30-18.00.  

Lapse lasteaia järjekorda registreerimine toimub läbi Saaremaa valla hariduse registri kaudu: https://haridus.saaremaavald.ee/haridus/


Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mis esitatakse lasteaia direktorile. 


Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra on kehtestatud Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57: https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065 
Alates 1. jaanuarist 2020 on Kärla Lasteaia osalustasu ühe lapse kohta kuus 23.00 eurot.


Lapse toidukulu päevamaksumus on 1,80 EUR- i.  Lapsevanem maksab toidupäeva eest 1,00 euro, millest hommikusöök moodustab 0,25, lõunasöök 0,35 ja õhtusöök 0,40 eurot. Saaremaa vald katab toidukulu maksumusest 0,80 euri.


Toiduraha ja vanemate poolt kaetava õppevahendite kulu tasumise tähtaeg on 24. kuupäev.


Tasuda saab Saaramaa Vallavalitsuse arveldusarvele EE362200221068434358 Swedbanka või EE851010602007390004 SEB Panka