Arenguvestlus

  Arenguvestluse eesmärgiks on:

 

 Arenguvestlus lapsest viiakse läbi üks kord aastas.

Õpetajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu lapsevanema kokkuleppeta avaldamisele kolmandatele isikutele.