Õppeaasta peaeesmärk 2018/2019


Õuesõpe kui teadmiste omandamise viis läbi kehalise aktiivsuse ja vahetu kogemise.