Õppeaasta peaeesmärk 2019/2020


Õuesõpe kui teadmiste omandamise viis läbi kehalise aktiivsuse ja vahetu kogemise.