Projektid

Projektid

2013 liituti projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” 2014 Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursile “Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed” esitatud töö põhjal tunnustati Kärla Lasteaeda “Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga. Tartu Ülikooli eetikakeskus väärtustas lasteaia panust kaasata õppe- ja kasvatustöösse kogukonda ja lapsevanemaid.

Kiusmisest vabaks logo

2010 liituti Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikuga

Tervist edendava lasteaia logo