Õppetöö

Õppeaasta peaeesmärk 2023/24

Kõne arengu toetamine kui sotsiaalsete oskuste ja positiivse enesehinnangu kujunemise alus”