Tervist Edendav Lasteaed

Tervist Edendav Lasteaed

Tervise edendamine on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine.

Eesti Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes panustavad lapse tervise hoidmisesse, tugevdamisse ja tema tervisliku arengu suunamisse.

Tervise edendamine lasteaias hõlmab erinevaid valdkondi ja tegevusi, mille kaudu on võimalik mõjutada nii laste, nende vanemate, lasteaia personali kui ka kogu paikkonna tervise teadlikkust.

Tervist edendava lasteaia logo