Tugiteenused

Kärla lasteaia tugimeeskond

  • tugimeeskonna juht, AEVKO (arengulise erivajadusega laste õppe koordinaator) – Kaia Maidle
  • eripedagoog – Annika Pihl
  • sotsiaalpedagoog – Tiina Saare
  • direktor – Kaja Voojärv

Kärla lasteaias osutavad haridustugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna eripedagoog Annika Pihl, sotsiaalpedagoog Tiina Saare.

Eripedagoogi töö eesmärgiks on lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine, õpetajate ja vanemate juhendamine ning nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbi viimisel.
Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel ning viib läbi individuaal- ja rühmatunde.
Eripedagoog vaatleb ja kuulab lapsi septembrikuu jooksul ning informeerib lapsevanemaid individuaalselt, kui nende laps vajab tuge.

Eripedagoogi poole saab pöörduda teisipäeval ja neljapäeval kell 8.30-16.30 lasteaias või emailile kirjutades: annika.pihl@sthk.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.
Sotsiaalpedagoog osutab teenuseid: lapse/õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning analüüsimine; lapse/õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; sotsiaalpedagoogilise ennetustegevuse koordineerimine; sotsiaalpedagoogilise lahendustegevuse juhtumitöö ja koordineerimine
Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise. Pöördu julgelt, kui sul on mure või kui sa näed kedagi, kes vajab abi!

Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda neljapäeviti kell 8.00-11.30 lasteaias või emailile kirjutades:tiina.saare@sthk.edu.ee

Psühholoogid ja logopeedid võtavad lapsi, õpetajaid ja lapsevanemaid vastu Saaremaa Toetava Hariduse Keskuses kohapeal: https://tugikeskus.saare.ee

Vastuvõtuaegu saab broneerida aadressil https://tugikeskus.saare.ee/teenused/registreeru-vastuvotule/