Lasteaiast

Hea lasteaia rajaleidja logo

Meie lasteaed asub Kärla alevikus, Saaremaa vallas. 2023/2024 õppeaastal käib lasteaias 66 last ja Ukraina rühmas 11 last.

Lasteaia lugu

Kärla Lasteaed avati 1966. a märtsis. Lasteaia asutaja oli Kärla Kolhoos.

1966 kandis lasteasutus Kärla Kolhoosi Lastenädalakodu nime.

1968 nimetati lasteaed ümber Kärla Lastepäevakoduks.

1969 nimetati lasteaed ümber Kärla Kolhoosi Lasteööpäevakoduks.

1970 muudeti nimi Kärla Kolhoosi Lastepäevakoduks.

Nimetatud perioodil asusid lasteaia ruumid Kärla alevikus, Karujärve tee 4 asuvas kahekorruselises korterelamus. 

1977 valmis kolhoosi poolt tellitud tüüpprojekti järgi 90-kohaline 4-rühmaline lasteaed, mille asukoht on Kärla alevik, Pargi 9.

1981 liideti Kärla Kolhoosi Lastepäevakoduga Sõmera Lastepäevakodu.

1981 ei allunud lasteaed enam kolhoosile, vaid Kingissepa Rajooni Täitevkomitee Haridusosakonnale ja lasteasutuse nimeks sai Kärla Lastepäevakodu.

1990 anti Saare maavalitsuse poolt Kärla Lastepäevakodu üle Kärla külanõukogule.

1992 on lasteaed Kärla valla munitsipaallasteaed.

1999 – 2002 töötas lasteaed esmakordselt 4-rühmalisena. 

2002 alustati taas 3-rühmalisena.

2002 suleti lasteaia köök. Toitu hakati valmistama Kärla Spordihalli sööklas ning lasteaeda toimetati termostoit.

2002 avati lasteaia ühes rühmaruumis Mängude tuba, mis oli mõeldud kooliõpilastele vaba aja veetmiseks ning mis seoses lasteaia renoveerimistöödega suleti 2005. aastal.

2004 hakkasid rühmad kandma nime: Pähklikesed, Käbikesed ja Urvakesed.

2004/2005 hakati lapsevanemaga läbi viima arenguvestlusi lapse arengust.

2004-2008 renoveeriti kuue ehitusetapi käigus lasteaia siseruumid; lepingupartner – AS Kuressaare Ehitus.

2008 sai lasteaed mänguväljaku; lepingupartner – OÜ Vivocard Plus.

2008 alustas taas tööd lasteaia oma köök.

2010 liituti Tervist Edendavate Lasteaedade Võrgustikuga.

2010 alustas tööd sobitusrühm; neljas rühm hakkas nime kandma Tõrukesed.

2011 õnnistati lasteaia lipp.

2011 rekonstrueeriti osaliselt lasteaia õueala. Õueala rekonstrueerimist toetas regionaalsete investeeringute andmise programm; lepingupartner AS Tesman

2012 rekonstrueeriti lasteaia välisfassaad ja ehitati välja õueala infrastruktuur; lepingupartner AS Tesman

2013 liituti projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” 2014 Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatud konkursile “Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed” esitatud töö põhjal tunnustati Kärla Lasteaeda “Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga. Tartu Ülikooli eetikakeskus väärtustas lasteaia panust kaasata õppe- ja kasvatustöösse kogukonda ja lapsevanemaid.   

2015 liituti Eesti Lasteaedade Internetipõhise Infosüsteemiga ELIIS  

2017 sai lasteaed uue keldri ja kõnnitee parklasse.