Lapsevanemale

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.30-18.00.  

Lasteaia koha taotlemine

Lasteaedadesse ja 1. klassidesse vastuvõtu avaldusi vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil: https://arno.saaremaavald.ee

Täiendav info:
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mis esitatakse lasteaia direktorile. 

Lapsevanema kulud

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra on kehtestatud Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57:
https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065 
Alates 1. septembrist 2023 on Kärla Lasteaia osalustasu ühe lapse kohta kuus 18 eurot.

Lapse toidukulu päevamaksumus on 2,10 EUR- i.  Lapsevanem maksab toidupäeva eest 1,30 euro, millest hommikusöök moodustab 0.35, lõunasöök 0.45 ja õhtusöök 0.50 eurot. Saaremaa vald katab toidukulu maksumusest 0,80 eurot.

Toiduraha ja vanemate poolt kaetava õppevahendite kulu tasumise tähtaeg on 24. kuupäev.

Tasuda saab Saaramaa Vallavalitsuse arveldusarvele EE362200221068434358 Swedbanka või EE851010602007390004 SEB Panka     

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISI on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.