Lapsevanemale

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.30-18.00.  

Lapse lasteaia järjekorda registreerimine toimub läbi Saaremaa valla hariduse registri kaudu: https://haridus.saaremaavald.ee/haridus/


Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mis esitatakse lasteaia direktorile. 


Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra on kehtestatud Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57: https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065


Lapse toidukulu päevamaksumus on 1,80 EUR- i.  Lapsevanem maksab toidupäeva eest 1,00 euro, millest hommikusöök moodustab 0,25, lõunasöök 0,35 ja õhtusöök 0,40 eurot.
Saaremaa vald katab toidukulu maksumusest 0,80 euri (alus: Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määruse 57 muutmine:
 https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019014 ).


Toiduraha ja vanemate poolt kaetava õppevahendite kulu tasumise tähtaeg on 24. kuupäev.


Tasuda saab Saaramaa Vallavalitsuse arveldusarvele EE362200221068434358 Swedbanka või EE851010602007390004 SEB Panka