Dokumendid

Kärla Lasteaia põhimäärus

Arengukava 2016-2019

Kärla Lasteaeda laste vastuvõtu, koha kasutamise ja väljaarvamise kord

Kärla Lasteaia kodukord

Isikuandmete töötlemise kord Kärla Lasteaias